KREDITNI DERIVATI KAO FINANSIJSKE INOVACIJE NA TRŽIŠTU BOSNE I HERCEGOVINE


Miloš Grujić

 

MAKROEKONOMSKI MODEL REPUBLIKE SRPSKE ZA PERIOD 2007- 2019.


Saša Stevanović

 

UTICAJ DIGITALIZACIJE NA POSLOVANJE ORGANIZACIJA I ODABIR POSLOVNE STRATEGIJE: ELEKTRONSKA TRGOVINA KAO VID POSLOVNE STRATEGIJE PREDUZEĆA U BOSNI I HERCEGOVINI


Slavica Dragišić

 

ISPITIVANJE SPREMNOSTI ODGOVORA NA KRIZU U LISTIRANIM AKCIONARSKIM DRUŠTVIMA U REGIJI27


Miloš Grujić | Perica Rajčević

 

OPTIMIZACIJA STRUKTURE KAPITALA U FUNKCIJI POBOLJŠANJA FINANSIJSKOG POLOŽAJA NA PRIMJERU PREDUZEĆA “ELEKTROKRAJINA” A.D. BANJALUKA


Dragan Janjić

 

TREĆI STUB PENZIJSKOG OSIGURANJA KAO ALTERNATIVA INDIVIDUALNOJ ŠTEDNJI ZA SIGURNIJU STAROST


Boris Srdić

 

UPOTREBA MJENIČNOG MEHANIZMA PLAĆANJA I KREDITIRANJA KAO MODEL EKONOMSKOG RASTA I RAZVOJA BOSNE I HERCEGOVINE


Dragan Jović

 

UTICAJ NEJEDNAKOSTI NA EKONOMSKI RAST: PRIMJER SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA


Dražen Marjanac

 

ANALIZA SISTEMSKOG RIZIKA ELEKTROPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE


Dragan Janjić | Vladimir Stanimirović

 

EKONOMSKE POSLJEDICE PANDEMIJE VIRUSA COVID 19 I KRIZNI MENADŽMENT


Dragan Lončar | Filip Stojanović

 

SVET NAKON KORONA VIRUS PANDEMIJE: PROMENA RAZVOJNE PARADIGME ILI PERPETUIRANJE KRIZA


Ognjen Radonjić | Miodrag Zec

 

UTICAJ PROCJENE FER VRIJEDNOSTI NEKRETNINA POSTROJENJA I OPREME NA FINANSIJSKI POLOŽAJ PREDUZEĆA U SKLADU SA MRS 16


Dragan Janjić | Vladimir Stanimirović

 

JAVNO – PRIVATNO PARTNERSTVO U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA


Goran Amović

UTICAJ GRUPA NA STILOVE MENADŽMENTA


Nikola Matijašević

 

SPECIFIČNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE KAO ODREDNICE DIREKTNIH STRANIH INSTITUCIJA


Bojan Baškot | Miloš Grujić

 

UTICAJ INDUSTRIJE 4.0 NA TRANSFORMACIJU BANKARSKOG SEKTORA


Boško Mekinjić

 

NEOPHODNOST IZGRADNJE PREDUZETNIČKOG EKOSISTEMA U OBRAZOVNOM SISTEMU MALIH POSTTRANZICIONIH EKONOMIJA U RAZVOJU U DOBA ČETVRTE INDUSTRIJSKE REVOLUCIJE


Saša Petković | Svetlana Kisić

 

BUDUĆNOST BLOKČEJN TEHNOLOGIJE I KRIPTOVALUTA NA FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA


Goran Radivojac | Miloš Grujić

 

ISKUSTVA PRIKLJUČENJA MALE POSTTRANZICIJSKE ZEMLJE EKONOMSKOJ INTEGRACIJI: poslovni slučaj Republike Hrvatske


Neven Šerić

 

OTVORENI INVESTICIONI FONDOVI U REPUBLICI SRPSKOJ NASTALI OBAVEZNIM PREOBLIKOVANJEM ZATVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA


Aleksandra Krčmar