Impressum

Izdavač: Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT

Dragiše Vasića bb,

78 000 Banja Luka

E-mail: casopis@swot.ba

http://www.swot.ba

Za izdavača:

Saša Grabovac, dipl. ek.

Glavni i odgovorni urednik:

Saša Grabovac, dipl. ek.

Tehnički urednik:

Rade Šegrt

Uredništvo

Dr Marko Đogo, Ekonomski fakultet Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Dr Mladen Rebić, Ekonomski fakultet Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Dr Predrag Mlinarević, Ekonomski fakultet Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Dr Saša Petković, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Dr Stevo Pucar, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Dr Željko Vaško, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Dr Miloš Grujić, Udruženje ekonimista Republike Srpske SWOT
Dr Aleksandar Vlahović, Savez ekonomista Srbije
Dr Ljubo Jurčić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Dr Maja Ivanović Đukić Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu
Dr Marko Kolaković, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Dr Neven Šerić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu
Dr Vinko Kandžija, Ekonomski fakultet Univerziteta u Rijeci
Mr Svetlana Kisić, Savez ekonomista Srbije
Dr Goran Petković, Ekonomski fakultet Univertiteta u Beogradu
Dr Boban Melović, Ekonomski fakultet Podgorica Univerzitet Crne Gore
Dr Milan Kostić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu
Dr Predrag Trpeski, Ekonomski fakultet Univerziteta “Sveti Ćirilo i Metodije” u Skoplju
Dr Boško Mekinjić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Dr Miodrag Jandrić, Univerzitet za poslovne studije u Banjoj Luci
Dr Predrag Gajić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Dr Dragana Bašić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Dr Jovo Ateljević, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Dr Bojan Baškot, Centralna banka Bosne i Hercegovine
Dr Nikša Alfirević, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu

Sekretar redakcionog odbora:

Dr Miloš Grujić

 

Prelom teksta i štampa: Bam Consult d.o.o.

Tiraž: 500