Imprint

Izdavač: Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT

Dragiše Vasića bb,

78 000 Banja Luka

E-mail: info@swot.ba

http://www.swot.ba

Za izdavača:

Saša Grabovac

Glavni i odgovorni urednik:

____________________

Tehnički urednik:

Dr Miloš Grujić

 

Uredništvo

Dr Saša Petković, redovni profesor, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci;

Doc. dr Boško Mekinjić, Ekonomski fakultet Banja Luka

Prof. dr Marko Đogo, Ekonomski fakultet Istočno Sarajevo

Prof. dr Nemanja Šarenac, ,konomski fakultet Istočno Sarajevo

Dr Mladen Rebić, vanredni profesor, Ekonomski fakultet Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu;

Prof. dr Stevo Pucar, Ekonomski fakultet Banja Luka

Prof. dr Predrag Mlinarević, Ekonomski fakultet Istočno Sarajevo

Prof. dr Željko Vaško, Poljoprivredni fakultet Banja Luka

Doc.  dr Miloš Grujić, Udruženje ekonimista Repblike Srpske SWOT

 

Međunarodno uredništvo

Ljubo Jurčić (Ekonomski fakultet Zagreb, Hrvatska)

Aleksandar Vlahović (Ekonomski fakultet Banja Luka Beograd, Srbija)

Maja Ivanović Đukić (Ekonomski fakultet Banja Luka, Niš, Srbija)

Marko Kolaković (Ekonomski fakultet Banja Luka Beograd, Srbija)

Vinko Kandžija

 

Recenzenti

Dr Miloš Grujić, Udruženje ekonimista Repblike Srpske SWOT

Dr Saša Stevanović,Udruženje ekonimista Repblike Srpske SWOT

Prof. dr Marko Đogo, Ekonomski fakultet Istočno Sarajevo

Dr Nemanja Šarenac, Ekonomski fakultet Istočno Sarajevo

Dr Mladen Rebić, vanredni profesor, Ekonomski fakultet Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu;

Prof. dr Stevo Pucar, Ekonomski fakultet Banja Luka

Prof. dr Predrag Mlinarević, Ekonomski fakultet Istočno Sarajevo

Prof. dr Željko Vaško, Poljoprivredni fakultet Banja Luka

Prof. dr Srđan Lalić, Ekonomski fakultet Bijeljina

 

Sekretar redakcionog odbora:

Dr Miloš Grujić